Slow Steps

Ontspannen van binnen naar buiten

Logo Meskers NHN

Individuele sessies AOT

wanneer ontspannen moeilijk is


Adem- en Ontspanningstherapie kan in individuele sessies worden gevolgd maar ook in groepslessen. Wanneer ontspannen moeilijk is, heeft individuele begeleiding de voorkeur.


Over het algemeen zijn groepslessen geschikt voor mensen die kunnen ontspannen en hierin een verdieping willen brengen. Meer informatie over groepslessen bij groepslessen AOT.

Werkwijze individueel

Een individuele behandeling bestaat meestal uit 3 à 4 bijeenkomsten (Proefbehandeling) van een uur. Begeleider en deelnemer onderzoeken samen of een ingang tot ontspanning kan worden gevonden. Dit gebeurt middels eenvoudige bewegings-, aandachts- en/of ademinstructies die in zit, lig of stand kunnen worden uitgevoerd. Ook kunnen zachte, simpele handgrepen worden gebruikt.

Thuis oefent de deelnemer instructies die in de bijeenkomst zinvol waren en de ervaringen worden in de volgende sessie met de begeleider gedeeld. Er is geen vast protocol, de begeleider neemt de bevindingen en reacties waar en laat daarvan afhangen wat de volgende stap zal zijn. Zo kan de behandeling zorgvuldig aan de deelnemer worden aangepast; maatwerk dus.

Proefbehandeling

De proefbehandeling van 3 à 4 sessies is meestal voldoende om na te gaan of er een zinvolle verandering kan plaatsvinden, m.a.w. of het ontspannen verbetert en wat het effect hiervan is op eventuele klachten. Op deze manier wordt voorkomen dat onnodig lang wordt doorbehandeld.

Als ontspannen beter lukt en de klachten verminderen of verdwijnen, is het aannemelijk dat de klachten spanningsgebonden waren. De behandeling kan dan meestal worden gestopt. Een herhalingssessie na verloop van tijd kan eventueel zinvol zijn.

Als het ontspannen beter lukt maar er treedt (nog) geen verandering op in de klachten, wordt in overleg bepaald of verlenging van de AOT nuttig is of dat op een ander vlak naar de oorzaak van de klachten moet worden gezocht.

Als het niet is gelukt een ingang tot ontspanning te vinden, wordt in de meeste gevallen de conclusie getrokken dat AOT geen verbetering kan brengen en de deelnemer wellicht eerst andere problemen zal moeten aanpakken, al dan niet met hulp, bijvoorbeeld op psychologisch of maatschappelijk gebied. Vaak heeft de AOT hierover dan wel enige duidelijkheid gebracht (probleemverheldering) zodat de deelnemer weet in welke richting hij/zij de volgende stap zou moeten zetten.

Zelfredzaamheid

AOT is gericht op de interne zelfregulatie van de deelnemer en op zelfredzaamheid. De deelnemer krijgt in de sessies oefenvormen aangereikt waarmee een manier kan worden gevonden om zelf de spanningen in het dagelijks leven te reguleren en het (opnieuw) ontstaan van spanningsgebonden klachten te voorkomen (preventie!). De deelnemer leert de instructies te integreren in het dagelijks leven en 'zichzelf ermee te redden' en is dus niet afhankelijk van een therapeut. Dit kan de deelnemer een gevoel van kracht geven; de wetenschap dat in veel situaties het heft in eigen handen kan worden genomen.

Een sterk middel om het functioneren en de levenskwaliteit te verbeteren!
Meer over adem- en ontspanningstherapie (AOT):
Contactformulier Contactformulier
Naar boven