Slow Steps

Ontspannen van binnen naar buiten

Logo Meskers NHN

Individuele sessies AOT

wanneer ontspannen moeilijk is


Adem- en Ontspanningstherapie (AOT) kan in individuele sessies worden gevolgd maar ook in groepslessen. Wanneer ontspannen moeilijk is, heeft individuele begeleiding de voorkeur.


Over het algemeen zijn groepslessen geschikt voor mensen die kunnen ontspannen en hierin een verdieping willen brengen. Meer informatie over groepslessen bij groepslessen AOT.

Werkwijze individueel

Een individuele behandeling bestaat meestal uit 3 à 4 bijeenkomsten van een uur. Begeleider en deelnemer onderzoeken samen of een ingang tot ontspanning kan worden gevonden.

Dit gebeurt middels eenvoudige bewegings-, aandachts- en/of ademinstructies die in zit, lig of stand kunnen worden uitgevoerd. Ook kunnen zachte, simpele handgrepen worden gebruikt.

Thuis oefent de deelnemer instructies die in de bijeenkomst zinvol waren en de ervaringen worden in de volgende sessie met de begeleider gedeeld.

Er is geen vast protocol, de begeleider neemt de bevindingen en reacties waar en laat daarvan afhangen wat de volgende stap zal zijn. Zo kan de behandeling zorgvuldig aan de deelnemer worden aangepast; maatwerk dus.

Individuele sessies AOT - lees de hele tekst »
Meer over adem- en ontspanningstherapie (AOT):
Contactformulier Contactformulier
Naar boven