Slow Steps

Ontspannen van binnen naar buiten

Logo Meskers NHN

De Methode Van Dixhoorn

zelfstandige behandel- en instructievorm


De Adem- en Ontspanningstherapie methode Van Dixhoorn is in de afgelopen 30 jaar ontwikkeld tot een volwaardige, op zichzelfstaande behandel- en instructievorm.

Gezondheidsbevordering

Dr. J.J. van Dixhoorn is arts en wetenschapper. Reeds tijdens zijn medische studie werd hij gegrepen door de mogelijkheid patiënten te leren zelf hun gezondheid te bevorderen. In verband daarmee bestudeerde Van Dixhoorn zowel westerse als oosterse ontspanningstechnieken. Tevens verdiepte hij zich in de kennis over stress en stressmanagement.

De methode

In de loop der jaren ontwikkelde Van Dixhoorn een geheel nieuwe reeks van instructies en handgrepen die eenvoudig, veilig en effectief zijn, juist omdat ze nauw aansluiten bij de dagelijkse bewegingen.

Specifiek is een dynamische vorm van ontspanning als gevolg van het faciliteren van een functionele wervelkolombeweging. Hij ontwikkelde een model voor de innige samenhang tussen de beweging van de wervelkolom en de ademhaling. Door dit te benutten verbeteren de lichaamshouding, de ademhaling en de mentale spanning. Door zich enkele instructies eigen te maken, nemen overspanning en stressklachten af terwijl de stressbestendigheid merkbaar toeneemt.

Onderzoek

Van Dixhoorn heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de invloed van ontspanning en spanningsbewustwording bij hartpatiënten. Tijdens een gerandomiseerd onderzoek, waarop hij cum Laude aan de Universiteit van Rotterdam (EUR) promoveerde, stelde hij het gunstige effect van de methode bij hartinfarctpatiënten vast. De medische consumptie bleek over vijf jaar aanzienlijk afgenomen te zijn in patiënten die behandeld werden met ontspanningstherapie.

Ook in andere behandelsituaties leidt adem- en ontspanningstherapie tot verbetering in functioneren, waardoor medicatie, oefentherapie, psychologische zorg, revalidatie of operatief ingrijpen minder nodig zijn.

Opleiding

Er ontstond steeds meer vraag bij behandelaren in de zorg naar onderricht in de door Dr. van Dixhoorn ontwikkelde methode. Inmiddels heeft hij zijn aanpak verbreid onder duizenden zorgverleners door vele cursussen. Eind jaren negentig schreef hij het handboek 'Ontspanningsinstructie, Principes en oefeningen'.

Sinds de publicatie van het boek is de opleiding en de praktische toepassing geprofessionaliseerd; AOT is een apart vakgebied geworden en in het Centrum in Amersfoort verzorgt Van Dixhoorn met een team van docenten de driejarige post-HBO Leergang Adem- en Ontspanningstherapie.

Hiernaast verzorgt hij de cursus 'Ontspanningsinstructie in de hartrevalidatie' georganiseerd door de Nederlandse Hartstichting en de cursus 'Ademtherapie en adembewustwording' voor het Nederlands Paramedisch Instituut.

Publicaties

Van Dixhoorn schreef in 1978 samen met zangpedagoog en ademtherapeut Bram Balfoort het boek 'Ademen wij vanzelf'. Hij is betrokken (geweest) bij werkgroepen en projecten voor richtlijnen en onderzoeken in de hartrevalidatie en heeft zitting in het bestuur van diverse organisaties.

Hij is spreker op nationale en internationale congressen en publiceert in nationale en internationale vakbladen. Ook levert hij bijdragen aan vakinhoudelijke boeken, zoals de presentatie van zijn werk en visie in het boek 'Multidisciplinary Aproaches to Breathing Pattern Disorders' van Chaitow, Bradley en Gilbert.

www.methodevandixhoorn.com/Dr. J.J. van Dixhoorn
Meer over adem- en ontspanningstherapie (AOT):
Contactformulier Contactformulier
Naar boven