Slow Steps

Ontspannen van binnen naar buiten

Logo Meskers NHN

De Methode Van Dixhoorn

zelfstandige behandel- en instructievorm


De Adem- en Ontspanningstherapie is in de afgelopen 30 jaar door Dr. J.J. van Dixhoorn ontwikkeld tot een volwaardige, op zichzelfstaande behandel- en instructievorm.


J. van Dixhoorn is arts en wetenschapper. In de loop der jaren ontwikkelde hij een geheel nieuwe reeks van instructies en handgrepen die eenvoudig, veilig en effectief zijn, juist omdat ze nauw aansluiten bij de dagelijkse bewegingen.

Eind jaren negentig schreef hij het handboek 'Ontspanningsinstructie, Principes en oefeningen'.
In het Centrum in Amersfoort verzorgt Van Dixhoorn met een team van docenten de driejarige post-HBO Leergang Adem- en Ontspanningstherapie.

Hij is spreker op nationale en internationale congressen en publiceert in nationale en internationale vakbladen.

Methode Van Dixhoorn - lees de hele tekst »
Meer over adem- en ontspanningstherapie (AOT):
Contactformulier Contactformulier
Naar boven