Slow Steps

Ontspannen van binnen naar buiten

Logo Meskers NHN

Wat is adem- en ontspanningstherapie?

je eigen spanning (leren) regelen


Wat verstaan we nu eigenlijk in het algemeen onder 'ontspanning' en wat doen we om dit te bereiken? En wat kan adem- en ontspanningstherapie ons bieden?

Actieve methoden

Woordenboeken beschrijven ontspanning als: 'bezigheid waardoor je uitrust en rustig wordt'.
Het begrip 'bezigheid' is ruim; voor de een betekent het lui op de bank liggen en een boek lezen, voor de ander een wandeling of fietstocht maken. Ook in sporten, luisteren naar muziek, handwerken of een andere hobby vinden velen rust en ontspanning.

Het gaat hier echter om min of meer actieve vormen van rust en ontspanning want er wordt iets ondernomen. Om het lichaam echt te laten herstellen en nieuwe energie op te doen is rust op een lager spanningsniveau nodig.

Passieve methoden

Passievere ontspanningsmethoden zijn bijvoorbeeld yoga, spierontspanningstechnieken, mindfulness, meditatie, visualisatie. Dit kan in groepsverband of individueel worden beoefend en er zijn ook populaire ontspanning-cd's en -dvd's om je te begeleiden.

Maar als ontspannen moeilijk is (geworden), kunnen deze technieken juist meer spanning oproepen. Zo is yoga bedoeld voor mensen die zich al kunnen ontspannen en zich daar verder in willen bekwamen. Opnieuw leren ontspannen vraagt meer dan een enkele techniek of het luisteren naar een ontspanning-cd.

Adem- en Ontspanningstherapie

Adem- en Ontspanningtherapie (AOT) biedt de mogelijkheid om weer een natuurlijke ontspanning en een vrije adem te ervaren. De cliënt leert lichamelijke en mentale spanningen gewaar te worden en het algehele spanningsniveau te verlagen.

AOT bestaat uit eenvoudige instructies, die nauw aansluiten bij dagelijkse houdingen en bewegingen. Bij deze instructies speelt de ademhaling direct of indirect een belangrijke rol. Ook het gebruik van zachte, simpele handgrepen is mogelijk. Zo wordt een natuurlijke adembeweging bevorderd die merkbaar is in het gehele lichaam.

Multimodaal

Veel therapieën zijn gericht op één aspect van ontspannen. En dit naar tevredenheid van velen. Maar er is niet één manier van ontspannen die voor iedereen werkt.

AOT is multimodaal; er zijn instructies via aandacht, voorstelling, beweging, houding en ademhaling. Deze oefeningen worden op veel verschillende manieren aangeboden. Met deze variëteit kan per cliënt worden gezocht naar de manier van oefenen die iets voor hem/haar betekent.

Procesmatig

De meeste therapieën zijn lineair; de therapeut begeleidt de cliënt naar een vooraf afgesproken doel via een min of meer vaststaande werkwijze.

AOT is procesmatig; er wordt niet volgens een vast protocol gewerkt. De adem- en ontspanningstherapeut volgt tijdens de behandeling de bevindingen en reacties van de cliënt en kiest op grond daarvan de volgende stap. Zo kan de behandeling nauwkeurig op de cliënt worden afgestemd. Samen wordt gezocht naar een ingang tot een zinvolle verandering.

Een ander belangrijk onderdeel van de begeleiding is dat de cliënt zich bewust wordt van de oorzaken van lichamelijke en mentale gespannenheid. Dat geeft dikwijls veel helderheid.

Interne zelfregulatie

AOT is gericht op de interne zelfregulatie. Als een ingang tot ontspanning wordt gevonden kan middels een aantal processen de interne zelfregulatie verbeteren. Spanningsgebonden klachten zullen hier positief op reageren. Een lager spanningsniveau vergroot de belastbaarheid en de mogelijkheid meer energie over te houden, vrijer te ademen, stressbestendiger te zijn en daardoor beter te functioneren.

Overigens zijn de oefeningen niet alleen van nut voor personen met een verhoogd spanningsniveau en/of spanningsklachten. Ook 'geoefenden' hebben steeds weer baat bij de adem- en ontspanningsinstructies. Stress is immers een steeds terugkerende factor in een mensenleven.

Je kunt informatie over de Methode Van Dixhoorn voor AOT in een pdf-document downloaden.

Wil je meer weten of een afspraak maken? Neem vrijblijvend contact op.
Meer over adem- en ontspanningstherapie (AOT):
Contactformulier Contactformulier
Naar boven