Slow Steps

Ontspannen van binnen naar buiten

Agenda kort
18-20 sept. 2019:
Natuurretraite Veluwe »

21-28 nov. 2019:
Natuurretraite Madeira »

voorjaar 2020:
Natuurretraite Schoorl »


Volledige agenda:
Diensten en agenda »


Contact
Meskers NHN - Slow Steps Schorrekruid 9
1775 HB Middenmeer
0227-503059
06-22212889
Contactformulier »
Logo Meskers NHN

Ditty Meskers

wandel- en natuurcoach en adem- en ontspanningstrainer


We leven in een tijd van vrijheid en mogelijkheden. En dat is natuurlijk een groot goed. Maar het is niet altijd zo rooskleurig als het lijkt. Het geeft namelijk ook een overvloed aan prikkels, keuzestress, 24 uur per dag bereikbaar kunnen zijn, spanningen en druk door hoge eisen en verwachtingen. Vooral van jezelf.


Voor ontspanning en herstel is vaak te weinig tijd.

Keerzijde

Herken je dit? Dat onze tijd niet alleen maar positief is? Dat het ook een keerzijde heeft? Dat het stress oplevert?
De mogelijkheden en kansen die deze tijd ons biedt, brengen ons in de verleiding om de agenda helemaal vol te plannen. De valkuil is dat dit ten koste gaat van tijd om écht te ontspannen en te herstellen. Een andere valkuil is dat je het gevoel krijgt dat het nooit genoeg is, nooit af. Je bent nooit goed genoeg; je moet of wilt altijd meer (kunnen).


Het gevolg is dat we overbelast raken en er allerlei spanningsklachten kunnen ontstaan.

Overleven

'Mijn' tijd was min of meer een overgangsperiode. Veel moeders hadden naast hun gezin een betaalde baan. Maar ook de stelling 'een moeder hoort thuis te zijn en vader verdient de kost' had nog veel aanhangers.


Voor ons was het een bewuste keuze dat ik de eerste jaren van ons jonge gezin thuis bleef voor de kinderen. Geen baan buitenshuis. Maar er was wel een diepgegronde behoefte aan zelfontplooiing. Zodra het kon ging ik opleidingen en cursussen volgen. En ik ging parttime werken, o.a. als docent bij diverse instituten.
Voor zover het gezinsschema het toeliet.


Hoge eisen en verwachtingen. Vooral van mezelf. Alle kansen willen benutten en vooral alle ballen hooghouden.


Geen oog voor balans tussen spanning en ontspanning.


Langdurige overspanning was het resultaat. Maar daar was ik me totaal niet van bewust. Dit had hardnekkige spanningsklachten tot gevolg. Onrust, angst en paniek, hyperventilatie en somberheid hielden me in hun greep. Vaak was het overleven in plaats van leven. De verbinding met mezelf was ver te zoeken.

Herstel

Ik vond dat ik het zelf moest oplossen. Maar herstel had veel tijd nodig. Het kwam stap voor stap door veel te lezen over allerlei onderwerpen op medisch en psychologisch gebied, een duwtje in de rug van een paar professionals en steun van mijn gezin. Langzaam maar zeker durfde ik angsten onder ogen te zien en uitdagingen aan te gaan. Door de adem- en ontspanningstherapie ben ik steeds beter gaan begrijpen wat stress doet met je welzijn en je functioneren en hoe belangrijk natuurlijke spanningsregulatie is.


Wat zou ik deze kennis graag eerder hebben gehad!

Essentieel

Rust, aandacht en verbinding. Dat zijn nu essentiële begrippen voor mij. Zowel in mijn privéleven als in mijn werk.
In de mallemolen van het dagelijks leven steeds weer rust en kalmte vinden om vanuit ontspanning te leven en te functioneren. En vooral: niet in de valkuilen te trappen!
Aandachtig en betrokken de verbinding aangaan met jou, om te zien wat je beweegt en wat er speelt. Samen onderzoeken waar de mogelijkheden tot verbetering liggen.


Als er innerlijke rust is en je goed in verbinding bent met je dieper gelegen zelf, komen inzichten, antwoorden en richtingaanwijzers vanzelf. Van binnenuit. Dat is jouw innerlijke wijsheid.


Je bent evenwichtiger en stressbestendiger, hebt meer energie en ervaart meer plezier en moeiteloosheid.

Motto

Antwoorden liggen in jezelf, is mijn motto. Je kunt er alleen niet altijd even makkelijk bij komen. Ontspanning, rust en stilte zijn nodig om weer goed in contact te komen met jezelf en de antwoorden te 'horen'. De natuur kan hier een krachtig effect op hebben. In de huidige tijd met een overvloed aan prikkels en uitdagingen, is het belangrijk het contact met jezelf goed te onderhouden. Zodat je in verbinding blijft met 'binnen' en daardoor ook naar 'buiten' toe stevig in je schoenen staat.


Spanningen, stress en andere obstakels kunnen je een donker, kil en benauwend of blokkerend gevoel geven. Je voelt je rot, het stroomt niet. Meer lichtheid, warmte en ruimte in je leven. Daar ga ik voor! Tools geven om rust en ontspanning te vinden in de maalstroom van ons 24/7-leven. Zodat je moeiteloos contact houdt met het beste in jezelf.


Als je je blij en krachtig voelt, straal je dat uit.


Daar wordt iedereen beter van: jij én je omgeving. Want je nodigt – bewust of onbewust – de mensen om je heen uit ook hun mooie kant te laten zien. Actie → reactie, weet je wel :)

Haal het beste uit jezelf én anderen

Adem- en ontspanningstherapie

Ruim 20 jaar heb ik 'voor de groep' gestaan. Eerst als sportinstructrice, daarna als docent sport- en wellnessmassage. Naast mijn passie om kennis over te dragen, heeft interesse in persoonlijke ontwikkeling en bewustwording altijd als een rode draad door mijn werkzaamheden gelopen. Minstens zo belangrijk als de lesstof vond ik het welbevinden van de deelnemers. Mijn ervaring is dat je als docent zo nu en dan de rol van coach vervult. Steeds weer bijzonder om dat vertrouwen te krijgen.


Door mijn spanningsklachten werd me duidelijk hoe essentieel een vrije ademhaling en natuurlijke ontspanning zijn voor je functioneren. Ik besloot de post-hbo-opleiding tot adem- en ontspanningstherapeut te volgen en dit te ondersteunen met opleidingen op het gebied van medische en psychosociale basiskennis en coaching en gesprekstechnieken.


Behalve opleidingen en cursussen is er natuurlijk nog een heel belangrijke leerschool: het leven zelf. Kennis haal je uit boeken, wijsheid komt voort uit ervaringen. Zo wordt expertise ontwikkeld. Zoals een lieve vriendin (senior trainer/adviseur) eens kernachtig verwoordde: "Ik heb geleefd en gewoon goed opgelet".

Coaching

Eenmaal aan de slag als gecertificeerd ademtherapeut merkte ik dat er bij de deelnemers, naast de oefeningen, regelmatig behoefte is aan een gesprek en/of coaching. Om meer over het coachen te leren, ging ik naar Portugal voor de intensieve training van Nanette Kant (Innersteps) tot natuurcoach. En het jaar erna voor de verdiepingstraining. In het kader van bij- en nascholing neem ik deel aan workshops die Nanette in Baarn verzorgt.


Bij Korthagen Opleidingen volgde ik de cursus Krachtgericht Coachen. De vervolgcursus Zijnsgericht Coachen staat nu op het programma.


Adem- en ontspanningstherapie, natuurcoaching, kracht- en zijnsgerichte coaching vullen elkaar aan en versterken elkaar.
Het maakt mijn werk nog boeiender!

Inspiratiebron

Wandelen is voor mij een heerlijke manier om op te laden. De natuur is mijn inspiratiebron. Met al je zintuigen hier en nu de natuur waarnemen. Op je laten inwerken. Voelen dat je er rustig en ontspannen van wordt. Verwonderen en genieten. Volledig in verbinding met jezelf en je omgeving. Helemaal zen


De natuur spiegelt, inspireert, motiveert, relativeert.
De natuur is er voor ons allemaal.
We zijn natuur!

Praktische informatie

Ditty Meskers
 • Als adem- en ontspanningstherapeut ben ik aangesloten bij beroepsvereniging VDV: De Van Dixhoorn Vereniging behartigt de belangen van therapeuten die zijn gecertificeerd en werken volgens de methode Van Dixhoorn.
  De VDV is aangesloten bij de koepelorganisatie CBZG.


 • Opgenomen in het register van de AOS. De Adem- en Ontspannigstherapie Stichting beheert het kwaliteitsregister van gecertificeerde Methode Van Dixhoorn Adem- en ontspanningstherapeuten en draagt zorg voor borging van de kwaliteit.
  Registernummer: 2014/206
  www.ademtherapie-aos.org


 • Binnen de beroepsvereniging VDV waarborgt de AOS de kwaliteit van de therapeuten die in het register staan ingeschreven. Er is een klachtenreglement. Wanneer je een klacht hebt over de behandeling, laat het me s.v.p. zo spoedig mogelijk weten zodat we samen een oplossing kunnen vinden. Op de pagina klachten- en geschillenregeling lees je wat je kunt doen als e.e.a. onverhoopt niet naar tevredenheid kon worden afgehandeld.


 • Geregistreerd bij Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners.
  AGB-codes:
  90059444:   D. Meskers-Mooij, Adem- en Ontspanningstherapeut Methode Van Dixhoorn;
  90059445:   praktijk Meskers NHN te Middenmeer.


 • Informatie over opleidingen en diploma's:


Top